Termeni și condiții
Acord cu utilizatorul final privitor la prestarea serviciilor de predare a cursurilor IT.


Părțile:
Impact Tech SRL - MD-2012, str. Vasile Alecsandri, mun. Chisinau, Republica Moldova, c/f: 102260004295
Impact Hub SRL - MD-2012, str. Vasile Alecsandri, mun. Chisinau, Republica Moldova, c/f: 1022600042984
Impact Camps SRL - MD-2089, str. Pavlov, 2, s. Ciorescu, mun. Chisinau, Republica Moldova, c/f: 1018600017965
Impact Academies SRL - MD-2089, str. Alexandru cel Bun, 3a, s. Ciorescu, mun. Chisinau, Republica Moldova, c/f: 1017600019054 și persoana care cumpără servicii de predare a cursurilor IT cu prezență în clasă sau la distanță (în continuare "Utilizator") au convenit asupra următoarelor clauze.


 • OBIECTUL CONTRACTULUI
Reprezintă derularea activităţilor de predare a cursurilor IT în incinta www.impactacademies.com sau online și reglementează raporturile dintre impact A&C şi participant – în calitate de beneficiar al serviciilor educaţionale.


 • OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
2.1 Să asigure condiţiile necesare, pentru studierea IT și să asigure calitatea cursurilor;
2.2 Să organizeze plasarea în grupa corespunzătoare;
2.3 Să aplice politica proprie de studierea;
2.4 Să elibereze certificatul de absolvire a cursurilor.

 • OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
3.1 Să achite taxa pentru cursuri în cuantumul şi la termenele stabilite înainte de începerea Cursurilor;
3.2 Să participe activ la ore la timpul stabilit și să facă regulat tema pentru acasă.
3.3 Să fie punctual, să se prezinte la timp, la data şi ora la care a convenit cu impact A&C;


 • CERINȚE TEHNICE
  4.1. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea cerințelor tehnice minime pe parcursul lecției și pentru organizarea locului de muncă înainte de lecție. impact A&C nu este responsabil pentru eșecul de a furniza servicii sau calitatea lor necorespunzătoare dacă motivul a fost lipsa de software sau probleme tehnice necesare cu conectarea la Internet al Beneficiarului.

4.2. Cerințe de sistem minime pentru computer:
 • Sistem de operare: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.11, IOS 12.2, Android 5;
 • Navigatorul Google Chrome
 • Conexiune la internet de la 3 Mbps
 • COSTURI
5.1. Serviciile sunt plătite pe baza unei plăți anticipate 100% prin abonament. Prețurile și metodele de plată sunt publicate pe pagina www.impactacademies.com.
5.2 Utilizatorul este singurul responsabil de corectitudinea plăților efectuate.


 • RENUNȚAREA LA SERVICII
6.1. Rezilierea contractului se poate face doar cu acordul scris al ambelor părți. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între parțile contractante. Contractul încetează în caz de forță majoră, care constă în orice situație sau eveniment imprevizibil și independent de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare.
Conditii:
 1. În caz ca contractul a fost platit în avans pentru 3 sau mai mult de 3 luni, iar Beneficiarul solicita rambursare de bani pentru restul sumei ramase, suma spre ramburs se calculeaza ca si cum beneficiarul nu ar fi beneficiat de nici o reducere pe perioada frecventarii cursului - toare reducerile se anuleaza.
 2. În cazul platii lunare, Beneficiarul va trebui sa frecventeze lectiile platite în avans.
6.2. La finalizarea cursurilor, Prestatorul va elibera fiecărui Beneficiar un certificat corespunzător.

 • DISPOZIŢII FINALE

7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante fiecare din ele avînd aceeaşi putere juridică;
7.2 Contractul se reglementează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Orice pretenţie apărută în legătură cu prezentul contract, în cazul cînd nu se ajunge la un acord comun litigiul se soluţionează de instanţa de judecată;
7.3 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil pînă la finalizarea cursului;
7.4 Participantul a fost informat(ă) în privința drepturilor de subiect al datelor cu caracter personal prevăzute în art. 12-14 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și este de acord ca informațiile pe care le-a furnizat să fie stocate și utilizate de către prestator.


 • METODE DE ACHITARE
  Toate serviciile prezentate pe www.impactacademies.com pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare VISA și MasterCard. www.impactacademies.com se obligă să nu divulge datele personale către persoane sau companii terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.